Analys av BBC News hemsida

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 11.21.39

Kort om nyhetssajten

BBC News and Current Affairs är en avdelning inom det statligt ägda brittiska public service-företaget British Broadcasting Corporation (BBC), med ansvar för företagets nyhetsproduktion inom radio, TV och internet. Verksamheten finansieras till största delen av licensintäkter, det vill säga av hushåll som innehar TV. Den svenska motsvarigheten till BBC är SVT, som drivs på samma sätt. Företagets bas är belägen i London, men regionala nyhetsstudior finns spridda i hela Storbritannien och nyhetsbyråer runtom i världen håller ständigt företaget uppdaterade. BBC har på senare år tilldelats epitetet ”Public Service-modern” då företaget kan sägas ha uppfunnit termen Public Service , ett uttryck som syftar till bolagets förpliktelser gentemot allmänheten.

Materialval

Vid en snabb överblick på BBC News hemsida kan man se att internationella nyheter ges stort spelrum, det vill säga världsomfattande nyheter som berör och intresserar människor från jordens alla länder. I efterhand förstår jag att detta beror på min position varifrån jag surfar (Sverige). Sajtens innehåll anpassar sig nämligen efter besökarens geografiska läge: i sajtens brittiska falang ges exempelvis brittiska nyheter och händelser större utrymme (Läs mer om detta under avsnittet BBC News målgrupper).

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 12.39.43

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 12.39.58Skärmavbild 2015-10-17 kl. 12.43.34Skärmavbild 2015-10-17 kl. 12.42.26


Skärmavbild 2015-10-17 kl. 12.57.18

För tillfället toppar som exempel den omfattande flyktingkatastrofen sajtens nyhetsflöde under rubriken ”Slovenia braces for migrant influx”. I spetsen för nyhetsrapporteringen hittar vi även en terrorattack mot en shia-islamsk sammankomst i östra Saudiarabien och en uppmärksammad stämning mot Apple. Sajten samlar de mest relevanta nyheterna under rubriken ”Top Stories” som ständigt uppdateras allteftersom nyhetsströmningen ändrar innehåll. Utöver detta finns ytterligare ett segment som kallas ”Most popular”. Här listas hemsidans mest lästa artiklar och sedda videos.

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 18.18.22Skärmavbild 2015-10-18 kl. 18.18.33

Förutom de politiska händelser som tycks dominera nyhetsinläggen rapporterar man även om politik, sport, väder, affärer, teknik, vetenskap, underhållning, konst och hälsa. Under rubriken ”Features & Anaysis” samlas mer djupgående raporteringar, intervjuer, analyser och insidesreportage. På nyhetssajten presenteras också olika förgreningar såsom BBC Autos, BBC Capital, BBC Culture, BBC Future, BBC Earth och BBC Travel. För den som endast vill ta del av bilderna från den senaste tidens nyhetsrapportering finns bildgalleriet ”Week in pictures”.

BBC News målgrupper

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 14.12.48

Till skillnad från BBC har BBC News inte enbart sina licenstagare från den egna nationen som målgrupp. Snarare har man utformat hemsidan så att denna ska kunna användas av besökare världen runt. Under segmentet ”Serving different audiences” kan man läsa om BBC News val att publicera sin hemsida i två versioner, dels en för Storbritannien och en för dess internationella publik. Som förstagångsanvändare av webbplatsen slussas man automatiskt till en version som matchar ens geografiska läge. Urvalet av rubriker baseras alltså på vart i världen man befinner sig. På så vis, menar BBC News, kan de erbjuda mer relevanta artiklar. Med detta sagt innehåller den brittiska versionen mer av brittiska berättelser och funktioner än den internationella.

Man kan också styra sajtens innehåll manuellt: Genom att välja till exempel ”Africa” i listan till vänster ändras sajtens nyhetsinnehåll till att visa relevanta artiklar för just det geografiska området.

Då BBC News är en internationell sajt är huvudspråket engelska. Därmed förväntas också läsarna behärska detta språk, varpå användare från andra (icke engelsktalande) länder torde vara skolade i viss grad för att kunna ta till sig innehållet. Det finns översättningsmöjligheter på 31 andra språk, men denna service är inte helt lättillgänglig och kräver i princip att användaren själv är medveten om alternativen och söker upp dessa.

Skärmavbild 2015-10-20 kl. 07.37.00

Då artiklarna ofta är av politisk karaktär ställer detta ytterligare vissa krav på besökarna, varför BBC News användare antas vara relativt högutbildade. Detta till trots är språket förhållandevis enkelt, vilket å andra sidan öppnar upp för människor av olika utbildningsgrad och samhällsskikt att ta del av sajten. Häri ligger också en del av svårigheten när det kommer till att bedöma BBC News målgrupp, som ofta känns diffus och svävande.

Vidare känns det inte som att man ”bara hamnar” på sajten av ren slump, snarare söker man sig aktivt dit på grund av intresse för utbudet. Detta speciellt om man inte själv är från Storbritannien. Om läsaren är från England blir det givetvis mer naturligt att han eller hon hamnar där som ett första steg när denna är ute efter nyheter.

Sajten tycks inte ha något tydligt ålderstänk, man stänger inte (uppenbart) ute men bjuder heller inte (uppenbart) in någon specifik åldersgrupp. Här sköter gallringen sig själv då yngre besökare kanske inte hunnit samla på sig tillräckligt med förkunskaper eller intresse för att kunna ta till sig det ofta tunga innehållet.

De olika teman som presenteras på BBC News kan sägas tala till en bred skara besökare enligt devisen ”här finns något för alla!”. Oavsett om läsaren intresserar sig för politik, sport, väder, affärer, djur, teknik, vetenskap, underhållning, konst, mode eller hälsa, kommer den att hitta någonting som talar till just honom/henne.

Vidare tycks BBC News förhålla sig objektivt i sin nyhetsrapportering, skribenternas egna värderingar lyser med sin frånvaro i artiklarna. Inom BBC-koncernen finns ett oberoende organ som heter BBC Trust, vars uppgift är att fatta beslut för företaget med licensbetalarnas bästa i åtanke. BBC Trust står så med makten att fastställa BBCs övergripande strategiska inriktning, och forskning genomförs kontinuerligt i syfte att bilda en bättre förståelse för BBCs många olika målgrupper. Bland annat forskar man aktivt om barn, gay och bisexuella människor. Resultaten av undersökningarna presenteras öppet och går att ladda ner av allmänheten. Med detta sagt värnar BBC News om sina läsare och det görs ständiga kraftansträngningar i syfte att tillgodose deras behov. Det finns en uppenbar vilja att förhålla sig i god ton gentemot besökarna och inte stöta sig med läsarkretsen.

Sajtens struktur

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 15.53.47

BBC News uppbyggnad känns som gjord för snabb avskanning, där läsaren lämnas fri att själv klicka sig vidare till det den är intresserad av. Åtstramade men informativa rubriker som effektivt sammanfattar artikelns innehåll guidar läsaren genom sajtens aktuella innehåll. BBC News ansträngningar att hålla informationen på sajten lättillgänglig för besökarna tar sig uttryck bland annat i den banner som placerats högst upp på sidan. Bannern innehåller flera kategorier för olika intresseområden men också en sökfunktion där läsaren själv kan söka direkt efter önskad träff. Högt upp i sidans vänstra hörn finns även en hem-funktion under rubriken ”Home” på vilken man kan trycka för att snabbt återkomma till huvudsidan. En sådan hem-funktion uppskattas vanligtvis om man tryckt sig långt från ursprungssidan och inte känner för att ”backa” manuellt i flera steg (ett många gånger irriterande och tidskrävande bestyr).

Den reklam som visas på sidan baseras på mina senaste sökningar och de onlinebutiker jag nyligen besökt. All reklam är tydligt utmärkt med texten ”Advertisement”. Utöver detta samlar BBC News några få reklamposter under rubriken ”Ads by Google” längre ner på sidan. Det blir återigen tydligt att dessa matchats mot mina potentiella intressen som svensk medborgare då det också rör sig om svenska företag.

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 17.26.08

Bilder

Sajten använder sig aktivt av relevanta bilder för att illustrera de artiklar som publiceras. Bilderna fungerar också som effektiva ”krokar” för läsarens blick som gärna fastnar vid dessa. Därefter läses rubriken bredvid bilden och förhoppningsvis, som ett tredje steg, även själva artikeln. Som jag nämnt tidigare finns ett helt eget segment för de besökare som enbart intresserar sig för bilderna i bildgalleriet ”Week in pictures”.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 16.11.03

Multimedia

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 16.26.04BBC NewSkärmavbild 2015-10-17 kl. 16.20.05s innehåller alltifrån bilder, bildspel, video- och radioklipp men också liveradio. I en meny till höger på nyhetssajten återfinns rubriken ”Watch/Listen” under vilken man samlat diverse rörliga bilder och videoklipp. Trycker man på ikonen för den livestreamade radion öppnas denna i ett nytt fönster för att sändningen inte ska påverkas av vidare surfing på huvudsidan.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 16.35.21

Samtliga länkar innehållande ett videoklipp är markerade med en playknapp. Detta uppskattas ofta av läsare då de slipper överraskas av ett videoklipp innehållandes ljud vid tillfällen då detta eventuellt inte passar sig, exempelvis om läsaren befinner sig på arbetet eller bussen och inte vill störa sina medmänniskor.

Formgivning

Sajtens formgivning ger intryck av saklighet. Den reserverade och tillsynes enkla layouten utstrålar seriositet då innehållet i artiklarna tillåts tala för sig själva. Här finns inga ”galna” typsnitt i regnbågens färger då detta skulle stöta sig mot större delar av BBC News mer allvarsamma nyhetsrapporteringar. De ofta färgglada bilderna är det enda som rubbar sajtens diskreta färgskala.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 18.18.47

Texter

Texterna är liksom formgivningen av sajten sakliga och enkla att ta till sig, inga krusiduller -de går rakt på sak. Artiklarna inleds på klassiskt manér med en sammanfattande rubrik i något större och fetare typsnitt som sedan följs åt av en kortare ingress varpå brödtexten tar vid. Brödtexten i sig är uppdelad i flera kortare stycken vilket ger ett lätt och luftigt intryck. På så sätt lockas besökaren till att läsa mer då texten inte upplevs lång och svårgenomtränglig. Stilistiskt sett känns detta som ett smart grepp om man vill undvika att ”skrämma” läsare som räds tunga texter. Däremot saknas ofta mellanrubriker.

Bilder och videor presenteras löpande i texten och bidrar med en välkommen paus i läsandet. När man klickar på en artikel öppnas denna i originalfönstret varpå man tillfälligt lämnar huvudsidan, något som kan vara både positivt och negativt: Å ena sidan slipper läsaren en massa nya flikar och fönster att hålla reda på, å andra sidan kanske denna hade tänkt stanna kvar på originalsidan ett tag till för att sedan läsa artikeln i ett senare skede. I sådant fall kan den ofrivilliga flytten upplevas något irriterande.

Språket i texterna håller vidare en relativt enkel och lättförståelig nivå, utan att för den sakens skull tappa i kvalitet och seriositet. Som svensk med flera år av engelskskolning i ryggsäcken är det tämligen enkelt att följa med i artiklarna. Det faktum att BBC News vänder sig till läsare över hela världen har troligen färgat deras sätt att skriva texter. Detta då artiklarna helst bör kunna läsas av besökare utan engelska som modersmål. Vid sidan av texterna presenteras ofta ytterligare relevant information som förknippas med artikeln. Det kan då röra sig om små faktarutor eller som i exemplet nedan, tips på relaterade artiklar.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 21.00.27

Detta uppskattas om man kanske känner att man behöver få lite mer ”kött på benen” för att kunna ta till sig en artikel eller bara vill läsa mer efter att ha tagit till sig en text i ämnet.

Rubriker och länktexter

Om man ser till sajtens användning av rubriker och länktexter samt min upplevelse av dessa blir betyget högt. Det finns egentligen (och kanske föga förvånande) inte så mycket att diskutera här. Länkar har berikats med ett fetare typsnitt vilket gör att man tydligt kan urskilja dessa. Om man dessutom för markören över länktexten skiftar denna färg från svart till blå, vilket ytterligare signalerar dess länkfunktion. De länkar som leder till videoklipp är som nämnts tidigare tydligt markerade med play-ikon.

Skärmavbild 2015-10-19 kl. 20.16.12

Längst ner på sidan av varje artikel/videoklipp ges läsarna möjlighet att själva interagera på hemsidan under rubriken ”Share this story”. Denna tjänst är onekligen ett effektivt sätt för BBC News att sprida sitt innehåll och nå fler besökare.

Sajtens huvudnyheter stoltserar vidare med rubriker av större typsnitt än de andra texter som publiceras på sidan. Dessa är slagkraftigt komponerade och sammanfattar ofta hela artikelns innehåll i några få ord såsom en bra rubrik bör göra.

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 17.44.12

Övriga synpunkter samt omdöme

Vid första anblick blir man lätt överväldigad av de många artiklar som pockar om uppmärksamheten på sidan, det är mycket som händer på den relativt lilla yta som datorskärmen utgör. Det blir svårt att få en överblick över utbudet och instinkten säger att det kommer krävas flera klick för att nå det man vill åt, allt enligt ”leta nål i höstack”-devisen. BBC News breda innehåll är dock även vad som gör webbplatsen så informativ: här finns information att hämta inom flera områden -inte enbart intressebaserade utan även geografiska. Dess stora och ständigt uppdaterade utbud bjuder in till användning av flera typer av publik.

BBC News strama formgivning överlåter rampljuset åt berättelserna och jag kan tycka att det är gott så, även om blicken kanske inte slår kullerbytta av iver vid mötet med denna tillsynes mycket välpolerade sajt. Den effektiva användningen av bilder och videoklipp lättar dock upp stämningen rejält och det rycker lätt till i ”klickfingret” vilket får tolkas som positivt. Att läsarna via ”Share this story”-funktionen kan dela och interagera med sajtens innehåll är ett viktigt grepp som ligger rätt i tiden, dock kan jag sakna en kommentarsfunktion på sidan.

Som svensk och van vid ett visst upplägg på nyhetssajterna är det lätt att avfärda BBC News format som osammanhängande. Men förståelse för deras upplägg bildas tämligen snabbt efter en stunds surfing på webbplatsen. Jag ser att hemsidan har mycket att ge, det gäller bara att inte låta sig skrämmas av det inledningsvis röriga intryck som BBC News ger.

Sammantaget vill jag med detta ge BBC News 7 poäng av 10 möjliga!

Källor:

Wikipedia

BBC News hemsida (+ skärmdumpar)

Letting Go of the Words – Janice Redish

Föreläsningsanteckningar

Höjdarhöst i trädgården

-7 superknep för din höstträdgård

Skärmavbild 2015-09-27 kl. 19.27.16

Färggranna blommor och växter livar upp en hösttrött trädgård på ett kick!

Så var det höst igen. Sommaren snurrade på snabbare än väntat och kanske har du glömt att planera trädgården i år också. Lugn, Allt om trädgård listar några enkla trick som ger din nuvarande trädgård en härlig höstboost!

Det är aldrig försent

Att det är viktigt med planering när det kommer till trädgården hör vi ofta, och visst är det lätt att känna sig modfälld när du blickar ut över rabatterna i september och inser att du glömt förbereda dem i år igen. Men drömmen om en blomstrande trädgård behöver inte vara krossad även om du råkat förbise marken under vår och sommar. Faktum är att hösten lämpar sig alldeles utmärkt för plantering av flera sorters blommor, buskar, frukt- och prydnadsträd!

Plantera nu

Vill du sätta vårlökar är detta rätt tid att stoppa spaden i jorden. Ett beprövat knep är att lägga granris och täckbark över planteringen när temperaturen börjar lägga sig runt nollan. Detta lämnar lökarna extra tid för att rota sig. Även rosor och pioner planteras med fördel under hösten. Tänk på att inte jobba MOT naturen, välj med omsorg växter som lämpar sig för ett kyligare höstklimat och investera i rätt blomma/växt/träd för rätt plats. Växter som placeras i marken nu hinner etablera sig i jorden lagom till dess att kylan försvinner. Om du sätter ett äppelträd nu så kommer du att kunna njuta av både blomning och härlig fruktskörd till våren, härligt va?

Skärmavbild 2015-09-30 kl. 21.53.22

Lönnsorten A. Palmatum ‘Butterfly’ blad skiftar färg efter årtid.

Pigga upp med färg!

Färg förhöjer intrycket av trädgården och mottages tacksamt när höstdagarna ibland känns grå. För att muntra upp i trädgården kan du med fördel plantera lönnar, kända för sina många arter vars färger skiftar allt ifrån tidig vår till vinter. Som exempel kan nämnas den mycket vackra och populära A. Palmatum ‘Butterfly’, vars blad om hösten får en underbart röd färg.

Gruppera udda krukor

Skärmavbild 2015-09-30 kl. 22.23.25

Kreativa planteringar i udda krukor skapar ett vackert blickfång.

Att plantera i korgar och krukor är ett enkelt och effektivt sätt att piffa upp såväl trädgården som terassen och entrén. Tänk dock på att välja frosttåliga krukor så att de slipper drabbas av frostskador. Extra snyggt blir det om du låter gruppera flera udda krukor tillsammans. Fyll dem med prydnadsgräs, bladväxter och blommor som klarar hösten. Olika slags ljung hör som exempel till de färggranna höstblommor som håller sig bra. Ett hett tips är att bära in krukorna om kvällen för att sedan lyfta ut dem igen när solen gått upp, då kommer växterna att hålla sig fina ända in i vinter.

Ta vara på löven!

Ett vanligt misstag begås när man nitiskt räfsar upp alla löv som fallit över gräsmattan och sedan kör med dessa till tippen. Samla istället upp en del av löven och lägg på komposten, i rabatten och runt dina växter och träd. Myllan som blir av löven mottages tacksamt av de olika komponenterna i din trädgård, samtidigt som lövlagret hjälper till att skydda mot kyla. Däremot bör du inte låta stora mängder löv ligga kvar på själva gräsmattan, då dessa riskerar att ”kväva” gräset. 

Dekorera

Lyktor kan vara en ordentlig stämningshöjare för din trädgård eller entré. Gör som med krukorna och placera ut små ljuskällor av olika storlek och slag för ett fint resultat. Du kan också göra egna lyktor av små glasburkar och flaskor av ståltråd. Att binda egna unika höstkransar och girlanger av kvistar och löv är roligt samtidigt som resultatet blir fantastiskt fint.

Skärmavbild 2015-09-30 kl. 22.30.11

En fågelmatare utgör ett trevligt inslag i din trädgård. Luta dig tillbaka och låt dig roas av synen när fåglarna samlas kring bordet!

Investera i en fågelmatare

Köp talgbollar eller varför inte investera i en praktisk fågelmatare? Nuförtiden finns det flera modeller på marknaden som inte bara är estetiskt vackra
utan också hygieniska då fåglarna inte kan förorena maten. Placera gärna maten på väl synliga platser, så kan du genom fönsterrutan njuta av det levande skådespelet när småfåglarna flockas i din trädgård.

Städa upp

Sist men inte minst: underskatta inte den goda ordningens kraft! Ibland räcker det med att bara röja undan vissnade blommor, redskap och krukor som inte används för att uppnå större harmoni i trädgården. Plocka undan fallfrukt som hamnat på gräsmattan, den uppskattar inte fukten som blir av kvarliggande grödor såsom äpplen, päron och plommon. Töm även vattenslangen och glöm inte att stänga av eventuellt sommarvatten. Att ställa undan trädgårdsmöblerna under vintern är en god investering då detta förlänger deras livslängd avsevärt. 

Lycka till!

”Det omaskerade hatet på webben speglar samhällsutvecklingen”

Debattören Josefina Feurst anser att det öppna debattklimatet på sociala medier vittnar om en ökad social acceptans av rasism och sexism.

Det är när hatet levereras av en ohöljd avsändare som jag känner verklig rädsla, skriver Josefina Feurst.

DEBATT: I dagens sändning av TV4:s ”Nyhetsmorgon” höll retorikexperten Elaine Eksvärd debattskola för programledarna Peter Jihde och Tilde de Paula. Eksvärd poängterade vikten av att våga stå för vad en säger på nätet. Men avsaknaden av pseudonym i kommentarsfälten avslöjar också mörka sanningar om ett hårdnande samhällsklimat, skriver debattören Josefina Feurst. Hon ser den rättframma utvecklingen på sociala medier som ett alarmerande tecken att ta på allvar.

Jag minns en tid då den virtuella sagoskogen Flashback var nättrollens främsta tillhåll. Ett bottenlöst vattenhål för en ansenlig mängd uppfinningsrika täcknamn som alla törstande efter att spy kollektiv galla i de olika trådarna. Under pseudonym författades den ena vidrigheten efter den andra. Tanken var aldrig att den sanna identiteten bakom användarnamnet skulle avslöjas, vilket också gjorde det lätt att vara elak. Men någonting har hänt sedan dess som får min mage att knyta sig, mitt hjärta att klappa hårt i bröstet. Hatet som en gång levererades inkognito, framförs numer allt oftare helt öppet av ”vanliga” människor.

 På Facebook kunde vi under juli månad följa den obehagliga utvecklingen i kommentarsfältet på musikern Adam Momodou Eriksson Taals officiella artistsida. Detta efter att Taal gjort ett uppmärksammat ställningstagande mot rasism. I grova och djupt kränkande ordalag uttryckte flera tusen användare sin avsky mot artistens handling, likväl som mot hans person. De rasistiska tillropen och hoten regnade in, ironiskt nog som ett sätt att hävda att det i Sverige år 2015 inte existerar någon främlingsfientlighet. Stämningen var densamma även på andra sociala medier och Taal fick ta emot liknande ”kritik” från flera håll. Även sångerskan Zara Larsson har drabbats hårt av internet-hatet. I årets ”Sommar i P1” fick lyssnarna ta del av hennes vardag, där personangrepp, hot och kränkningar är ständigt närvarande. Majoriteten av avsändarna är vuxna män som upprörs av Larssons publika feministiska hållning. Fingrarna som far över tangentborden tillhör fäder, bröder och söner som utifrån sina inlägg vill se Larsson våldtagen och mördad. 

Det som oroar mig mest är kanske överraskande nog inte kommentarerna i sig: personer med låg empati och skeva värderingar alltid existerat och med dem sorgliga uttalanden om deras medmänniskor. Mer skrämmande är den nya ”trend” i vilken inläggen görs: av människor med sina riktiga namn i vit text, placerade strax till höger om en nytagen profilbild. Öppet, till allmän beskådan, oskyddat, naket. Av människor som har sin arbetsgivare i vän-listan, bland kollegor, familjemedlemmar och grannar. När Eksvärd menar att anonymitet inte hör hemma i en debatt håller jag såklart med henne. Men vi måste fundera kring det höjda samtalstaket på sociala medier. Det är när hatet levereras av en ohöljd avsändare som jag känner verklig rädsla. De öppna påhoppen vittnar om ett hårdare samhälle där rasism och sexism blir alltmer accepterat.

JOSEFINA FEURST

”Årets Äventyrare” uteblev från ceremonin, anledningen: var piratbyte i Kina

Det är på havet som jag återser honom, min gamle barndomsvän och tillika kända spänningssökaren Fritiof Andersson. Jag har letat upp honom för en kommentar då han nyligen utmärktes till ”Årets Äventyrare” av svenska stiftelsen med samma namn. För Omsusat berättar han nu med egna ord om händelseförloppet som kostade honom segerfirandet, men också nära nog livet självt.

Skärmavbild 2015-09-09 kl. 19.21.19

Fullriggaren Taifun har utgjort Fritiof Anderssons hem under de senaste åtta åren. Foto: Evert Tabu, Omsusat

Fast i Kina

Trots att det var år sedan sist, kan jag redan på avstånd skilja Fritiof Anderssons ansikte från resten dunkla anleten som radat upp sig längs med relingen på den finska fullriggaren Taifun. Den solbruna läderhuden skvallrar om de hårda väderförhållanden som Andersson tvingats leva under vid sina resor världen över. Nu är han på väg från Ostindien till Good Hope, men hinner med att delge mig några anekdoter från sin resa. Jag inleder intervjun genom att gratulera till den nyvunna titeln och frågar i detsamma varför han inte deltog vid ceremonin då den hölls i Skara förra månaden.

– Jag blev held up i Kina. Jag blev rånad i Shanghai och har suttit hos pirater uti pant.


Räddningen kom då kärleken Ai Wai, dotter till ökände piratledaren Fu Wai, plötsligt friade. Giftemålet mellan Andersson och Wai gjorde Andersson till en fri man men lyckan för det nyblivna brudparet varade inte särskilt länge. Envisa otrohetsrykten resulterade i att paret endast tre veckor efter vigseln beslutade sig för att gå skilda vägar.

– Det är hemskt men det är sant. Med kinesiskans hjälp kom jag sen till Singapore. Utan pass och pengar står jag på ett torg när en man i guldgaloner plötsligt fram emot mig går.

Mannen i guldgaloner visade sig vara Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg, berättar Andersson. Då Adelborg kände igen Andersson från löpsedlarna hemma i Sverige kunde han snart bistå den senare med pass.

Löst lejon

Fritiof Andersson vittnar om den ökända katastrofen då båten vid ett stopp i Thailand fick last av vilda djur. Något som skulle utveckla sig till en av de värsta resorna som Andersson upplevt. Djuren hade blivit uppköpta av den den tyske köpmannen Carl Hagenbeck, vars ombud tragiskt förolyckades när ett lejon slet sig och attackerade denne ombord.

– Den resan var värst av alla, det är sant. Syd om Ceylon gick vi in i en cyklon. Ut ur buren smet ett lejon, rök på en elefant. Snart var luckorna bräckta och upp kom många djur, vår kommandobrygga den gick överbord, elefanten knäckte masterna och kastade en tjur ut i havet.

Tvingades ta till vapen – mot gorilla

I tumultet lyckades en gorilla ta sig ner i fartygets maskinrum, vilket tvingade Andersson att agera. Med skepparens karbin dödade han djuret då han inte såg att det fanns någon annan utväg.

– Det var självaste Nemesis från djunglerna, min vän.

Skärmavbild 2015-09-09 kl. 21.17.20

Fritiof Andersson visar upp den tatuering som han lät göra efter mardrömsresan utanför Thailands kust. Verket föreställer en tiger och ska påminna om livets skörhet. Foto: Evert Tabu, Omsusat

När cyklonen gått drev besättningen in till Camarin på Malabar. Då var det bara Fritiof Andersson och elefanten kvar. Jag frågar vad som hände med elefanten.

– När vi träffas nästa gång skall jag besvara dina ord, vi ska segla nu och sätta kurs igen!

Vi tar adjö och jag ser kisande på när fartyget åter försvinner ut på det mörka vattnet. Jag står kvar på landgången tills jag inte längre kan urskilja båten som tycks uppslukad av den oändliga utsikten. I mitt huvud kan jag ännu höra den ramsa av ord som vandrade från skutan då denna lagt ut: ”Rolling home, rolling home, across the sea!”

Mer från Omsusat:

Juryn enig – Han är årets äventyrare

”Årets Äventyrare” i kinesiskt gisslandrama

Fritiof Andersson fann kärleken i piratbossens dotter

Fritiof Andersson i nytt otrohetsdrama

Fritiofs vädjan till Ai: ”Ta mig tillbaka!”

JUST NU: Fartyg kapat – av vilda djur

Massiv kritikstorm mot Hagenbeck efter fartygsolyckan: ”Vilda djur hör inte hemma på zoo”